Shinlin Night Market Adventures with Cynthia. #taiwan #goodcheapfood #USC #fatchet  (at Shinlin Night Market, Taipei)

    Shinlin Night Market Adventures with Cynthia. #taiwan #goodcheapfood #USC #fatchet (at Shinlin Night Market, Taipei)

    0 notes